Simona Zacha
via INSTAGRAM

#COFFEEGRAM vol. 8

✒ Synku,
wróci normalność
wyjdziemy do ludzi
ale jeszcze nie dziś
kiedyś.

_
🇵🇱 Czy jest nam ciężko w czasie koronarzeczywistości? Nie. W naszej sytuacji obecne zamieszanie niewiele zmienia. Nie spotykam się z rodziną, bo mam z nią kontakt online. Zostaję z Dzieckiem w domu, tak, jak to było do tej pory. Mój mąż pracuje, więc i tak nie ma go w domu. Gdy myślę o tym w ten sposób to niewiele się zmieniło. A jednak nie chodzimy na spacery, na Święta nie spotkamy się ze znajomymi twarzą w twarz, nie chodzę na swoje lekcje i w domu mamy mnóstwo jednorazowych rękawiczek. Czy to coś zmieni w naszym podejściu do życia? Czy kiedy to szaleństwo minie rzucimy się w wir bezsensownych działań, jak do tej pory?
Może warto pomyśleć o zmianach.
#koronarzeczywistość #kiedyśbędzienormalnie #życiewczasachkorony
#polskablogerkawholandii #copywriterwholandii
_
🇬🇧 Is it difficult for us during the coronareality? No. In our situation, the current confusion doesn’t change anything so much. I don’t meet my family because I have contact with them online. I stay at home with my child, as it was before. My husband works, so he is not staying with me at home. When I think about it this way, only a little has changed. And yet we rarely go for walks, for Easter we don’t meet our friends face to face, I don’t attend my lessons and we have a lot of disposable gloves at home. Will this change anything in our life’s approach? When this madness is gone, will we throw ourselves into the vortex of meaningless actions, as some of us did so far?
Maybe it’s worth to start thinking about changes.
#coronareality #itwillbenormalsomeday #lifeduringcorona
#polishbloggerinthenetherlands #polishcopywriter
_
🇳🇱 #coronareliteit #opeendagzalhetnormaalzijn #leventijdenscorona
#poolseblogerinhetnederland #copywriterinhetnederland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.